DELA

Karlström avsätts från sin tjänst

Kyrkoherden i Mariehamns församling Jan-Erik Karlström avsätts från sin tjänst. Det beslöt Borgå domkapitel enhälligt i dag.
Det är en mycket ovanlig åtgärd, konstaterar nytillträdda biskopen Björn Vikström som är ordförande i domkapitlet.
– Beslutet fattades efter lång diskussion, säger han.
Biskopen är förhindrad att säga desto mera om orsaken till att Karlström avsattes, men det handlar i grunden om att en kyrkoherde ska vara en förebild för församlingen. Det skäl som tidigare nämnts är att han tidigare i år gick igenom sin femte skilsmässa.
Karlström har varit avstängd från kyrkoherdetjänsten sedan i somras. Tiden gick ut i dag.
Han kan i princip återgå till arbetet i morgon eftersom domkapitlets beslut verkställs först när det vunnit laga kraft. Han har möjlighet att besvära sig över domkapitlets beslut.
Domkapitlet återgav honom rätten att utöva prästämbetet. FNB