DELA

Karlström återfår kyrkoherdetjänsten

Domkapitlet i Borgå stift beslöt i går att acceptera förvaltningsdomstolens beslut att uppsägningen av kyrkoherde Jan-Erik Karlström var olaglig.
Karlströms första drag blir att begära ledigt från sin tjänst som kyrkoherde i Mariehamn.
Som Nya Åland berättade förra veckan har förvaltningsdomstolen i Helsingfors upphävt domkapitlets beslut om att sparka Karlström från tjänsten som kyrkoherde i Mariehamn.
Domstolen konstaterade dels att själva beslutet stred mot förvaltningslagen, dels att ingenting i domkapitlets utredning bevisade att Karlström skulle vara olämplig som kyrkoherde.
Karlström avsattes i december 2009 efter att medlemmar i församlingen reagerat på bland annat hans många äktenskap och kvinnorelationer men det godkände alltså inte domstolen.
I går blev det klart att förvaltningsdomstolen i Helsingfors får sista ordet.
– Domkapitlet har efter en längre diskussion beslutat att inte besvära sig mot förvaltningsdomstolens beslut, säger biskopen i Borgå stift, Björn Vikström.
– Jag har beslutat att begära tjänstledighet från Mariehamn från den första februari till den sista juni, säger Jan-Erik Karlström.
Han är sedan årsskiftet är tf kyrkoherde i Ålands södra skärgårdsförsamling och vill i det här läget inte lämna skärgården.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen