DELA

Karl-Erik Nylund slutar som kyrkoherde

Karl-Erik Nylund, pensionerad präst från Stockholm som tidigare tjänstgjort på Åland, har under en tid vikarierat som kyrkoherde i Mariehamns församling.
Men nu har Domkapitlet i Borgå kommit fram till att han inte behövs längre.
– Min uppgift var att lugna ner läget i församlingen och bland församlingens anställda och det har jag tydligen gjort nu, säger han. Jag är lika glad över att sluta, resorna till och från fru och barnbarn i Stockholm har blivit betungande.
Nylund har varit i Mariehamn under 1 år och 3 månader. Han var pensionär bara en månad innan han kom tillbaka till Åland och tänker nu pensionera sig på heltid.
Det blir kaplan Kent Danielsson som ska tjänstgöra som kyrkoherde från den 15 juni. Han innehar tjänsten tills vidare. Detta på grund av att den tidigare kyrkoherden Jan-Erik Karlström har överklagat att han blivit avskedad och det rättsliga efterspelet väntas ännu ta lång tid.
Karl-Erik Nylund fortsätter skriva betraktelser i Nya Åland ”En tanke för dagen” varje fredag fram till årsskiftet. (ka-f)