DELA

Kappsäcksteatern vill utreda stipendiemiss

Kappsäcksteatern har vänt sig till Ålands förvaltningsdomstol för att de känner sig felbehandlade av Kulturdelegationen.
Kappsäcksteatern är missnöjd med att de fick avslag på en ansökan om understöd från Kulturdelegationen.
– Bara två av våra pjäser var klara i höstas då vi skulle söka stipendium från Kulturdelegationen. Jag träffade ordförande Robert Liewendahl som sa att det går bra att ansöka bara för två pjäser på hösten, och därefter göra en tilläggsansökan för den tredje då den var klar. Senare fick vi veta att så var inte fallet, ansökan gick inte att komplettera, säger dramapedagog Synnöve Westerberg på Kappsäcksteatern.
Liewendahl menar att han inte gett felaktiga uppgifter åt Westerberg.
– Det enda jag har sagt är att alla föreningar har full frihet att sända in sin ansökan. Delegationen består inte bara av mig, det är inte jag som bestämmer utan sju ledamöter.
Läs mer i papperstidningen!

Karin Erlandsson