DELA

Kanslichefen träffade lantrådet Erbjuds jobb som polischef

Kanslichefen Elisabeth Nauclér har fått flera jobberbjudanden från landskapsregeringen. Bland annat erbjuds hon bli polismästare och eller informationsdirektör. Syftet är att undvika uppsägning den 1 november.
Kanslichefen vill inte kommentera erbjudandena ännu, utan riktar istället kritik mot hur ärendet hanterats.
Kanslichefen Elisabeth Nauclér träffade i fredags lantrådet Roger Nordlund (c) för att diskutera vad som ska hända efter att kanslichefstjänsten dragits in den 1 november. Syftet med mötet var framför allt att diskutera alternativ till uppsägning.
Elisabeth Nauclér fick under mötet veta att det finns en vakant ordinarie tjänst som polismästare och att en tjänst som förvaltningschef kommer att inrättas den 1 november. Lantrådet har också tidigare föreslagit tjänsterna informationschef, EU-lobbyist och autonomiutvecklare.
Därutöver erbjöd landskapsregeringen vid mötet möjligheten att inrätta en tjänst som informationsdirektör som ska sköta både intern och extern information.
– I princip står samtliga jobberbjudanden kvar men i första hand är det tjänsten som informationsdirektör som är aktuell, säger socialchef Arne Selander som sköter det praktiska i ärendet.

Inga kommentarer
Under mötet sa Elisabeth Nauclér att hon anser att lagstiftningen är oklar kring ärendet och därmed hur det ska hanteras. Socialchef Arne Selander svarade att kanslichefen väl känner till lagstiftningen och de rättigheter hon har i den här situationen.
Av protokollet framgår att Elisabeth Nauclér mottog information från landskapsregeringen, men att hon inte hade några kommentarer i dagsläget, utan önskade återkomma.
Kanslichefen har dock bifogat ett dokument med kommentarer till protokollet. I det framför hon kritik mot hur ärendet har hanterats i en rad punkter. ”Eftersom händelseförloppet saknar motstycke i nordisk förvaltningstradition är rättsläget, och framför allt de eventuella rättigheter som tillkommer mig ytterst oklara, om inte okända”, skriver hon och begär en skriftlig redogörelse landskapsregeringens syn på rättsläget.
”För det fall att det skulle handla om en reell förvaltningsreform är det mina ärliga avsikter och uppriktiga vilja att medverka”, avslutar Elisabeth Nauclér och önskar en redogörelse över dessa planer och den roll hon är tänkt att spela.

Goda förhoppningar
Trots att det inte blev mycket till dialog under mötet i fredags tror Arne Selander att man ska kunna nå en gemensam lösning.
– Jag hade inte förväntat mig att vi skulle komma speciellt långt under mötet. När hon först meddelade att hon inte tänkte närvara på mötet blev jag orolig, men nu tror jag att det finns en möjlighet till diskussion. Jag hoppas att vi lyckas undvika uppsägning.
Ett nytt möte mellan parterna ska hållas den 25 oktober.
Nya Åland har inte kunnat nå Elisabeth Nauclér för en kommentar och Roger Nordlund har avböjt att kommentera ärendet.

Fotnot. Tjänsten som polismästare är ledig eftersom Björn Andersson utsetts till chef för landskapets enhet för polisärenden. Tjänsten har varit utannonserad en gång och lediganslagits på nytt.