DELA

Kansliavdelningen omstruktureras

När landskapsregeringens kansliavdelning omstruktureras försvinner fem tjänster.
Det berättar förvaltningschef Arne Selander.
En kommunikationsenhet bildas med uppgift att samordna förvaltningens externa kontakter, i synnerhet i förhållande till Helsingfors och Stockholm. Arbetet leds av en kommunikationschef. Den nyinrättade tjänsten lediganslås och tillsätts under hösten.
– Avsikten är att samordna kommunikationsverksamheten både internt och externt.
I enheten ingår informationssekreterarna vid Ålandskontoren i Stockholm och Helsingfors, byråsekreteraren vid Ålandskontoret i Helsingfors, lantrådets sekreterare och förvaltningschefens sekreterare.

Juridisk kompetens
En serviceenhet kommer att svara för kontakter med allmänheten och under en enhet samlas juridisk kompetens.
– Den ska vara ett stöd för förvaltningen, säger Arne Selander.
Under gårdagens presskaffe kommenterade han även kritiken som kommit från fackligt håll mot att det inrättas en ny chefstjänst i spartider.
– Att det är en svår ekonomisk situation ska inte hindra att man gör förändringar och rationaliseringar. De här omstruktureringarna leder till att fem tjänster plus en projektanställning försvinner vid kansliavdelningen.
Det är vaktmästartjänster som främst berörs och sparåtgärden ska så långt det går lösas genom naturliga avgångar och omplaceringar. Enligt Ålands radio kan det dock bli fråga om avskedanden.
Arne Selander säger att den totala inbesparingen vid kansliavdelningen kommer att bli 165.000 euro per år.
Beslutet om kommunikationsenheten fattades i samband med tilläggsbudgeten för 2009.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax