DELA

Känd mall för ny stadsdirektör

Den personprofil som ska ligga till grund i jakten på en ny stadsdirektör är densamma som användes då Edgar Vickström tillsattes.
Och att anlita ett bemanningsföretag för att hitta kandidater som uppfyller denna profil innebär inte några extra kostnader för staden, enligt lagtingsledamot Petri Carlsson.
Gruppordföranden för stadsfullmäktige och stadsstyrelsen beslutade gemensamt att inte utannonsera tjänsten som stadsdirektör, utan istället anlita bemanningsföretaget Mercuri Urvals Åbokontor för att hitta lämpliga kandidater.
– Vi har efter en diskussion med gruppordföranden för stadsfullmäktige och stadsstyrelsen gemensamt beslutat att den nya stadsdirektören ska tillsättas genom en sådan här process, där vi gör en grundlig utvärdering, säger lagtingsledamot Petri Carlsson.
Att man valt att anlita ett bemanningsföretag för 20 000 euro under spartider kan väcka frågor, men enligt Carlsson blir det i slutänden ingen extra kostnad för staden.
– Att anlita bemanningsföretaget sker inom den befintliga budgeten. 20 000 euro motsvarar ett par månadslöner för en stadsdirektör och eftersom tjänsten inte varit tillsatt på två månader och inte kommer att vara det i åtminstone några månader till räknar vi att det går jämnt ut, eller att vi till och med ”sparar” pengar.
Läs mer i papperstidningen!

Felix Quarnström