DELA

Kan bli lottning till lagtinget

Utöver de 30 som nu har valts till lagtinget kommer ytterligare några att ta plats i plenisalen. Det behövs nämligen suppleanter.
Men just nu är ett par namn osäkra.
I den preliminära sammanräkningen i söndags fick centerns Torbjörn Eliasson och Jan-Erik Mattsson lika många röster. Det var centerns sista mandat och eftersom E kommer före M i alfabetet så gav datorn platsen till Eliasson medan Mattsson kom på suppleantplats.
Om kontrollräkningen visar att de två fortfarande har lika många röster så blir det lotten som avgör. Kontrollräkning pågår i centralvalnämnden. Nämndens sekreterare Casper Wrede hyste i går kväll gott hopp om att räkningen kan bli klar i dag.
Samma antal röster har också socialdemokraterna Christian Beijar och Göte Winé. Båda föll ut nu, men finns på första eller andra suppleantplats, beroende på vad kontrollräkning eller eventuell lottning resulterar i.


Suppleanterna
För liberalerna står Folke Sjölund Mariehamn överst på listan Han fick 77 röster. Följande är Margaret Lundberg Brändö, 66, och på tredje suppleantplats finns Sirpa Eriksson Jomala, 52.
Centerns tre namn är Mattsson eller Eliasson med 130 röster, Henry Lindström Saltvik, 120, och Jan Salmén, likaså Saltvik, 93.
Första suppleant för de obundna är John Hilander från Eckerö, 85 röster, för de frisinnade Dennis Jansson från Jomala, 110, för socialdemokraterna Beijar eller Winé Mariehamn/ Sund, 105 och för Ålands framtid Brage Eklund Eckerö, 154 röster.


Två omgångar
När lagtinget samlas den 1 november så sitter den gamla landskapsregeringen kvar. Det betyder att det behövs suppleanter i lagtinget till dess en ny regering har bildats och nya suppleanter får träda till.
Centerns tre ministrar Roger Nordlund, Britt Lundberg och Runar Karlsson sitter alla i lagtinget och behöver suppleanter. Mattsson/ Eliasson, Lindström och Salmén skall in med andra ord.
Av de frisinnade ministrarna är Strand i lagtinget och får Dennis Jansson som suppleant medan socialdemokraternas Camilla Gunell får antingen Beijar eller Winé som suppleant.
Men när den nya regeringen bildas så kan man utgå från att liberalerna sitter med som största parti och får in sina suppleanter i lagtinget medan Dennis Jansson och Beijar/Winé kan få dra sig tillbaka.
Även om det inte blir aktuellt med regeringsuppdrag för socialdemokraterna så är det möjligt att Beijar eller Winé kommer in för en period. Som Nya Åland tidigare har berättat väntar Camilla Gunell barn och blir kanske borta en tid. (ht)