DELA

Kampen för säljakt fortsätter

Först drivgarnsförbudet, sedan vårfågeljakten. Landskapsregeringen arbetar nu intensivt för att ett förbud mot säljakt inte ska läggas till listan.
Kravet? Ett generellt undantag för Åland.
Förslaget att förbjuda saluföring av sälprodukter i EU är högaktuellt. Syftet med lagen är att stoppa att sälar dödas på ett inhumant sätt men den kommer även att få konsekvenser för skyddsjakten på Åland.
Redan tidigt i processen reste näringsminister Jan-Erik Mattsson (c) till Bryssel för att föra fram landskapets åsikter till tjänstemännen som jobbar med ärendet. På måndag kommer han, den här gången i Luxemburg, åter att förklara varför jakten är viktig för Åland. Då behandlar EU:s miljöministerråd ärendet.

Intensivt lobbyarbete
Säl finns inte i södra Europa, medan antalet ökar snabbt i norr. Åland bjuds, tillsammans med sina finska, svenska och portugisiska bundsförvanter i frågan, på starkt motstånd från europeiska lobbygrupper. I juli samlades flera hundra demonstranter i Bryssel för att visa sitt stöd för förbudet till säljakt. Bilder på blodiga sälar som dödas med klubbor påverkar opinionen i en för Åland negativ riktning.
– Man tror att det blir en sakfråga i valet i EU-parlamentet i vår, konstaterar Jan-Erik Mattsson.

Jakt med klubbor
EU-förslaget har tagits fram utifrån den storskaliga jakt som finns utanför gemenskapen, menar landskapsregeringen. Hit hör länder som Norge, Namibia och Ryssland.
– Det som är grunden för vår jakt är något annat än den jakt som kritiseras. Det vi dödar tar vi vara på.
Åland vill visa är att jakten behövs för yrkesfiskets skull. Dels för att reglera sälstammen, dels för att fiskare ska kunna nyttja produkten som en resurs och på det sättet kompensera utebliven fångst.
– Vår jakt är väldigt småskalig, säger Mattsson.

Föreslår undantag
Åland vill i första hand ha ett generellt undantag från förbudet.
– Vi vill att förslaget inte ska gälla på Åland. Sverige vill ha samma undantag.
Det andra alternativet är att det ska införas krav på certifiering av produkten. Det ska alltså gå att bevisa att sälen har avlivats på ett sätt som uppfyller krav på djurskyddsaspekter. I riket förespråkar man den sistnämnda modellen. Ålands synpunkt finns med som en bilaga.
Stoppas jakten ser det mörkt ut, enligt näringsministern.
– Vi får en okontrollerad utbredning av sälstammen.
– Jakten behövs för att vi ska kunna bedriva någon slags fiske i våra regioner.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax