DELA

Kämpar mot nytt skolsystem

– Den åldersintegrerade undervisningen är det bästa som hänt skolvärlden på flera decennier. Den har sociala effekter som kommer att försvinna om klasserna åter blir åldershomogena. Skolnämnden vet nog inte vad den fattat beslut om!
Det säger Catherine Bohman-Johans (bilden), lärare i Galeasen i Övernäs skola, och en kollega.
Två av de eldsjälar som var med och införde den åldersintegrerade undervisningen 1993 i Övernäs skola i Mariehamn, Cathrine Bohman-Johans och Stina Michelsson, numera speciallärare, är inte rädda för att ta upp kampen mot dem som nu försöker få undervisningsformen slopad redan från hösten, trots att det inte finns pengar i stadens budget.
– Vi vill inte lägga oss platt, säger de som kämpar för vad de tror på.
Dagarna efter skolnämndens beslut har varit tunga, berättar de.
– Det diskuteras bara i knutarna. Någon gemensam diskussion förs inte i skolan. Vi vet inte varför.
Uppdraget som kom från stadsfullmäktige i slutet av fjolåret var att utreda för- och nackdelarna med fortsatt åldersintegrering i årskurserna 1-3 i skolan. Arbetet har utförts av Maria Hägerstrand-Mattsson med hjälp av skolföreståndare Petra Brunila.


”Märkligt sätt”
Cathrine Bohman-Johans och Stina Michelsson tycker att utredningen genomfördes på ett rätt märkligt sätt.
– När lärarna skulle intervjuas fick vi frågorna samma dag och vi fick inte prata med varann före. Åtta elever togs ut till intervju genom lottning, och bara en del av Hem och skolas styrelse intervjuades. I övrigt fick föräldrarna ingen möjlighet att säga vad de tyckte, och basen i hela utredningen var den doktorsavhandling som en forskare, som man vet är kritisk, har gjort i Sverige med hjälp av intervjuer med 29 barn.
Varför noterades inte den stora utvärdering som gjordes av pedagogiken i Övernäs skola för några år sedan av konsultföretaget Living och som visar på nöjda föräldrar, undrar de.
– Och varför var det så oerhört bråttom att föräldrarna inte ens hann svara på den enkät som skickades ut bara ett par dagar före mötet där skolnämnden sedan fattade beslutet?
Några klassföräldrar var snabba och jobbade hårt för att få ut enkäten och in svaren inom utsatt tid. Tre klasser hann komma in med reaktioner.
– Trots tidsbristen har många föräldrar ändå hunnit gå igenom materialet och skrivit ner vad de känner. Det som är förvånande är att nämnden inte alls var intresserad av våra åsikter.


Aldrig på besök
Vad är det som säger att åldersintegreringen är på väg att försvinna, som nämndens ordförande Birgitta Hermans påstår? Och hur kan det komma sig att det nu plötsligt kan finnas pengar för en extra lärartjänst när skolan så sent som i november fick uppmaning att spara in en lärartjänst från och med hösten med hänvisning till det låga elevantalet, är frågor de ställer sig.
Cathrine Bohman-Johans säger sig inte vara besviken, utan mest förvånad.
– Jag tror att de som står bakom beslutet inte vet vad de gör när de byter bort vår undervisningsform mot traditionell katederundervisning. De sociala fördelar vi har uppnått ser många som självklara, men om systemet slopas så kommer det att visa sig att de inte är självklara. Min, och också många andras, åsikt är att det lugn och den trygghet vi har i skolan beror på vårt nuvarande system. Men det vet knappast nämndens ledamöter eftersom flera av dem aldrig har satt sin fot här.


Skapar trygghet
Det är, säger hon, inte bara de två fördelar med åldersintegreringen som utredaren kom fram till, nämligen få nybörjare per grupp och ekonomiska vinster.
– Det viktigaste är att eleverna känner varandra, att de har vänner i olika åldrar. De behöver inte vara rädda för de äldre eleverna, för de känner dem.
Men det är också viktigt att påpeka att om den som är satt att förvalta systemet tror på det så lyckas det, annars inte.
– Men det gäller alla system och alla skolor.
Åtminstone ska inte skolnämnden låtsas som att det här är en demokratiskt genomförd undersökning, understryker de.
– Jag har fått väldigt mycket respons från föräldrarna. andra har säkert också fått reaktioner, det vet jag inget om. Och det är inte bara Stina och jag som tycker så här. Och om man kommer fram till att systemet ska avvecklas så borde det ske på ett bättre sätt, säger Cathrine Bohman-Johans som jobbat 30 år i skolan.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax