DELA

Kämpar för lika ledighet även i regnbågsfamiljer

Nyblivna föräldrar ska alltid ha rätt att vara hemma och knyta an till sitt barn de första veckorna efter födseln. Det anser Åländska hbt-föreningen Regnbågsfyren och tar nu upp kampen för rättigheter i regnbågsfamiljer.
Numera finns lagstiftning som stadgar om både assisterad befruktning för kvinnor som lever med en annan kvinna och att samkönade i registrerat partnerskap får adoptera varandras barn.
Men när det gäller nästa steg i regnbågsfamiljernas liv, alltså den första tiden som nyblivna föräldrar, släpar lagstiftningsarbetet efter.

Aktuellt i vår
Inom den åländska hbt-föreningen Regnbågsfyren är det flera medlemmar som väntar tillökning i familjen under våren, vilket har konkretiserat problemen även här.
– Efter kontakt med FPA har det visat sig att den andra föräldern än den biologiska, till exempel ifall där två mammor får ett barn med hjälp av assisterad befruktning, inte har rätt till det som i heteropar brukar kallas för pappaledighet, säger Regnbågsfyrens ordförande Maria Antman.

Nära barnet
Föreningen ställer sig frågande och anser att det är diskriminerande att dela upp föräldrar på detta sätt utgående från kön. När det gäller heterosexuella par som fått barn genom assisterad befruktning har pappan rätt att vara ledig direkt efter förlossningen.
– Den här första tiden är ju mycket viktig och ger även den andra föräldern och barnet en chans att knyta an till varandra, och det ger föräldern möjlighet att anpassa sig till den nya familjesituationen, säger Maria Antman.
Blev du förvånad över detta, som hbt-person år 2010?
– Visst blev jag lite förvånad. Det har tillkommit många bra och nya lagar som underlättar och det har ju gått framåt i samhället, men när det gäller det här med familjeliv verkar lagstiftningen släpa efter, säger Maria Antman.
Åländska regnbågsfyren kommer nu att ansluta sig till riksföreningen Seta och den finlandssvenska Regnbågsankans kamp i den här frågan.
– Det gäller att jobba tillsammans och påverka politiker och lagstiftare, säger Maria Antman.

Klart i lagen
Johanna Aholainen är jurist på FPA och hon berättar för Åland24 att man får några samtal per månad med frågor som gäller just den här frågan.
– Det finns en brist i lagen här och troligen kommer det väl att ändras. Men i dagsläget är det inte tolkningsbart utan reglerna säger att pappaledighet bara gäller i familjer där det finns en mamma och en pappa som lever tillsammans, säger hon till Åland24.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax