DELA

Kameraövervakning utanför stadsskolor

Från och med nästa år inför stadens tekniska verk kameraövervakning utanför tre grundskolor och stadshuset.
– Orsaken är att skadegörelsen på fastigheterna stadigt ökar, säger fastighetschef Lars Eklund.
Tekniska nämnden beslöt enhälligt på sitt senaste möte att satsa på kameraövervakningen. Det är särskilt skolorna som är utsatta, men också stadshuset har emellanåt klottrats ner.
Stora summor – oklart exakt hur stora – uppges ha lagts ut årligen för byte av krossade fönsterrutor, sanering av klotter och reparationer och rektorerna och stadshusets disponent har upprepade gånger påtalat behovet av övervakningskameror.

Smygstart
I riket och i Sverige har man i många år använt kameror för att övervaka skolfastigheter och slutsatsen är att investeringen snabbt betalar sig i form av mindre skadegörelse, heter det i beredningen.
– Redan tidigare har kameror satts upp på vissa ställen utan att något beslut fattats om det. Ett exempel är Övernäs högstadieskola som för något år sedan fick en eller flera glasrutor krossade per vecka men som efter att kameraövervakning infördes har fått vara i fred, säger Lars Eklund.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre