DELA

Kalmarnäs delgeneralplan fall för domstolen

En privatperson har i två skrivelser till förvaltningsdomstolen besvärat sig mot Jomala kommuns delgeneralplan för Kalmarnäs och detaljplanen för Kalmarnäs II.
Bland annat vänder hon sig mot att en fem meter bred landremsa ska bli parkområde tillgängligt för allmänheten.
Det var i mitten av juni som kommunfullmäktige i Jomala antog delgeneralplanen för Kalmarnäs i Jomala. Några dagar senare antog kommunstyrelsen ett detaljplaneförslag för området Kamlarnäs II i Vesterkalmare by.
Enligt besvären planerar kommunen för 22 bostäder med plats för 66 personer i området. En av de fastigheterna gränsar i väster till annan bebyggelse, bland annat den aktuella husägarens fastighet, förutom en smal landremsa som är fem meter bred. Enligt ett avtal ska remsan tillfalla kommunen vederlagsfritt efter att markägaren byggt vägar, gång- och cykelbanor och övrigt i enlighet med detaljplanen.
Husägaren reagerar på att remsan i delgeneralplanen benämns som parkområde för närrekreation för allmänheten och framför allt de boende i Kalmarnäs. Enligt henne betyder ett förverkligande av planen ett inkräktande på enskild mark.
– Eftersom remsan endast är fem meter bred skulle risken vara stor för att utomstående personer skulle komma in på grannfastigheterna, skriver hon till förvaltningsdomstolen.
Jomala kommun skriver i sitt bemötande till kritiken att samtliga krav ska förkastas. Kommundirektör John Eriksson skriver att kommunen har hållit samrådsmöte innan förslaget lades fram och att alla berörda parter gavs möjlighet att lägga fram sina synpunkter senast den fjärde december förra året. Synpunkter som beaktades innan planförslaget ställdes ut för allmänt påseende, då en anmärkning kom in.
Läs mer i papperstidningen!

Minna Wallén-Widung