DELA

Källskatten nu frivillig

Ett gammalt problem är ur världen i och med att reglerna för källskatt har ändrats.
Nu kan utländska arbetstagare också få progressiv beskattning.
Den finländska källskatten på 35 procent har inte bara varit ett problem för otaliga personer som tillfälligt jobbat i landet, den har också påverkat företagens möjligheter att rekrytera personal. På Åland har källskatten bland annat gjort det svårare för näringslivet att få hit sommarpersonal.
Problemet har funnits i årtionden och det har gång på gång lyfts fram som ett gränshinder som borde åtgärdas. Nu har det äntligen skett och nya regler gäller sedan årsskiftet.
Informationssekreterare Gunnar Westerholm på landskapsregeringen, som också är Ålands representant i Gränshinderrådet, säger i ett pressmeddelande att Finlands skatteförvaltning ändrat reglerna efter påtryckning från EU-kommissionen.
Ändringarna betyder konkret att en arbetstagare från utlandet numera kan välja mellan att, som hittills, betala källskatt eller anhålla om ett skattekort för progressiv beskattning.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen