DELA

Källbo skola byggs till i olika etapper

FINSTRÖM. Det skall göras en långsiktig planering för tillbyggnaden av Källbo skola i Godby.
Kommunfullmäktige har godkänt den om- och tillbyggnad av Källbo som krävs för att i höst kunna ta emot alla elever.
Då höstterminen 2010 kör i gång går Finströms alla elever i årskurserna 1-6 i Källbo skola.
Hittills har man räknat med att det för Källbos del skulle betyda tre nya klassrum men nu har det visat sig att behovet är fyra. Kommunfullmäktige har beslutat att lösa det akuta utrymmesbehovet inför hösten och två år framöver genom att bland annat bygga ut skolans bildsal och använda musiksalen som klassrum. Dessutom skall fritidsverksamheten flytta från Källbo skola.
Parallellt med att de här lösningarna verkställs vill fullmäktige att kommunstyrelsen gör en långsiktig planering för hur skolan skall byggas till i framtiden.

Nya styrelsemedlemmar
På fullmäktiges sammanträde i torsdags valdes också en ny kommunstyrelse med två nya medlemmar. Centerns Maj-Gun Lignell ersätter Carola Wikström-Nordberg som nu blir suppleant och liberalen Berndt Randelin kommer i stället för Björn Grüssner som återvänder till sin plats i fullmäktige.
Roger Höglund (C) fortsätter som kommunstyrelsens ordförande.
Centerledamoten Elof Johns vill att det gamla daghemmet i Godby skall bli ett mångkulturellt centrum. Fullmäktige remitterade hans motion till kommunstyrelsen för beredning.


För Ämnäs
Utöver de ärenden som fanns på föredragningslistan tog fullmäktige också upp frågan om Ämnäs golf och detaljplanen för Godby till en informell diskussion.
– Vi fattade inga beslut eftersom det bara var en informell diskussion men visst kan man säga att Finströmsfullmäktige generellt är för en golfbana i Ämnäs, säger kommunfullmäktiges ordförande Åke Mattsson (Lib).

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN

titte.tornroth@nyan.ax