DELA

Kallare mars än normalt

Mätningar vid Ålands försöksstation visar att mars månad var 1,5 grader kallare än normalt.
”Normalt” innebär det medeltal av mätningar som gjorts åren 1972-2000. Mars månad hade i år en medeltemperatur på minus 2,4 grader jämfört med det normala minus 0,9. Som varmast var det 20 mars då vi hade 8,8 grader medan den lägsta temperaturen uppmättes 6 mars med minus 17,6 grader.
Under månaden föll totalt 47,9 millimeter nederbörd vilket är 8,9 millimeter mer än normalt. Mest kom det ner 21 mars med 12,5 millimeter. Totalt hade vi 14 dagar med nederbörd. Det största snödjupet uppmättes 3 mars då det var 31 centimeter djupt.
– Marken har varit täckt med snö hela mars. Även i fjol hade vi snö nästan hela mars, det var bara fyra dagar som var snöfria, rapporterar försöksstationen.
Denna vinter har tjälen inte varit speciellt djup och i skogen nästan obefintlig. 29 mars fanns nästan ingen tjäle kvar, varken på plöjd mark, öppen mark eller i skog.

MALIN TILLSTRÖM

malin.tillstrom@nyan.ax