DELA

Kalla handen för åländsk valkrets i EU-parlamentsval

Nej, Åland får inte bli en egen valkrets. Det beskedet har justitie- och Ålandsminister Anna-Maja Henriksson (SFP) ännu en gång gett lantrådet Camilla Gunell (S).
Nyan skrev i december att Camilla Gunell och kansliminister Gun-Mari Lindholm i ett brev vädjade om att Åland ska bli en egen valkrets i Finlands EU-parlamentsval år 2014.
– Bara genom en egen representation har landskapet en faktisk möjlighet att tillvarata sina intressen. Det är oskäligt att landskapet Åland, som på grundlagsenlig nivå garanteras en rätt att självständigt fatta beslut om sina inre angelägenheter, i fråga om EU-ärenden som berör samma ämnesområden är utan en direkt påverkningskanal, skrev de bland annat.
Men justitieministeriet är inte intresserad av en sådan lösning.
– Det finns fortsättningsvis inte förutsättningar för en ändring av vallagen så att Åland skulle bli en egen valkrets i val till Europaparlamentet.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman