DELA

Kajbygget inleds troligen trots besvär

Arbetet med att förlänga kaj 6 i Västerhamn kan troligen utföras även om besvär mot hamnnämndens val av entreprenör lämnas in.
Det är hamn- och säkerhetsdirektör Leif Ahlqvists bedömning.
Som Nya Åland berättade i tisdags brådskar det nu med kajbygget. Allt ska vara klart senast i början av januari 2013 när Viking Lines nya fartyg börjar trafikera, och redan har ett år gått sedan fartygsbeställningen gjordes på STX varv i Åbo.
I tisdags berättade Nya Åland också om det missnöje som finns hos ett av de två entreprenörsföretag som lämnat in anbud på bygget. Mariehamnsbaserade Byggab förlorade storaffären mot riksföretaget Terra Mare som också utförde det senaste stora kajbygget i hamnen.
Byggab:s anbud var nästan en halv miljon euro billigare och kostade totalt 3,4 miljoner euro. Terra Mares anbud gick på knappt 3,9 miljoner euro.

Ord mot ord
En tvist har uppstått mellan stadens hamnnämnd och Byggab om vad som egentligen skrivits och sagts under upphandlingen som pågått allt sedan i våras. Tvisten har resulterat i att Byggab:s vd Bengt Eriksson har meddelat att företaget kommer att gå den formella vägen med ett besvär som så småningom avgörs i Ålands förvaltningsdomstol.
Ett besvär innebär ju att bygget fördröjs. Vad händer då Leif Ahlqvist?
– Om vi skriver kontrakt kan vi påbörja bygget och bygga vidare tills en domstol säger att vi inte får fortsätta bygga.
Om domstolen kommer till att ett fel begåtts och river upp beslutet, hur går det då?
– Då blir staden antagligen skadeståndsskyldig om det skulle gå så tokigt. Men jag har svårt att se att det skulle kunna gå så.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre