DELA

Kaj 6 har dominerat i nya nämnden

MARIEHAMN. Då infrastrukturnämnden inledde sitt arbete i januari för ett år sedan ärvde den kaj 6 från nu nerlagda hamnnämnden och med det alla frågetecken kring bygget.
Men trots det eldprovet får nya nämndsystemet ett gott betyg.
Infrastruktursektorn är stor och kan kanske närmast beskrivas som Mariehamns skelett.
Så här beskriver staden själv verksamheten på sin hemsida: Sektorn ansvarar för hamnverksamheten, avlopps- och vattenförsörjningen, räddningsväsendet, trafikplaneringen, mätningsverksamheten, markutgivningen, utbyggnaden och förvaltningen av allmänna byggnader, mark- och vattenområden, anläggningar som nämnden förvaltar, museifartyget Pommern, miljövård och renhållning samt kollektivtrafiken.
Tidigare var allt uppdelat på flera olika nämnder men sedan ungefär ett år är frågorna samlade under ett och samma politiska tak, infrastrukturnämnden.
Roger Jansson (M) har suttit i stadsfullmäktige sedan 1972 och har 40 års erfarenhet av att arbeta politiskt i nämnder. Han är i dag ordförande för infrastrukturnämnden.
– Delegering är den markant största fördelen med det nya systemet. Man har tagit bort en nivå som tidigare avgjordes i nämnden och flyttat den till tjänstemännen. Det är en naturlig kommunal utveckling att man ger de anställda mera ansvar inom bestämda ramar, säger han.
Harry Karlsson (S) har flyttat från arbetet på 1900-talet i dåvarande Tru (trafikutskottet) till före detta tekniska nämnden och nu till infrastrukturnämnden.
Också Karlsson tycker att arbetet i den nya nämnden löper bra – om man bortser från frågetecknen kring bygget av kaj 6.
– Hamnen är det stora problemet och väldigt mycket av vårt jobb i höst har handlat om kaj 6. Men vi har beslutat inom nämnden att först fokusera på att få kajen klar så att Viking Grace kan lägga till i mitten av januari. Först efter det tar vi itu med de juridiska följder som vi räknar med att kommer, säger han.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen