DELA

K-märkningsplaner till fullmäktige i höst

Stadsarkitekt Sirkka Wegelius hoppas att stadsplanen för k-märkning av en del kulturhistoriska hus i stadens ägo ska kunna tas upp i fullmäktige i höst.
Det handlar om stadshuset, gamla rådhuset, Doktorsvillan, Övernässtugan, Köpmannagården och gamla sjöfartsläroverket.
– Vi har börjat med planen och håller nu på och omarbetar efter att stadsstyrelsen och landskapets tjänstemän har kommit med åsikter. De olika åsikterna handlar om hur omfattande skydd vi ska ha.
Enligt fastighetschef Lars Eklund handlar det om k-märkning ska gälla också interiören.
– Vi tycker att det borde räcka med att det är skyddat utvändigt så att husen kan användas till olika ändamål.
Wegelius säger att det är hög tid att k-märka husen i stadens ägo och hoppas på snabb behandling och hon hoppas också på att underhållsplaner fastslås för stadens fastigheter.
– Man kan inte spara kortsiktigt när det gäller sådant. Om man släpper dem för länge blir det dyrt i slutändan.
Doktorsvillan, som ifjol fanns på listan över de fastigheter som staden kunde tänka sig att sälja, är för tillfället uthyrd till två företagare i friskvårdsbranschen på ettåriga kontrakt. (as)