DELA

Juristfakturan betalas av ÅHS

Under förhandlingar med landskapsregeringen på förmiddagen har ÅHS styrelseordförande Barbro Sundback (S) vikit sig angående Peter Rasks sista juristfaktura. Ärendet kommer att tas upp på ett extra styrelsemöte inkommande måndag och bereds då av viceordförande Roger Jansson (M). Majoriteten av styrelsen är nu för att fakturan betalas av ÅHS.
Under diskussionerna med regeringen kom man också överens om att föra vidare diskussioner med hälso- och sjukvårdsdirektör Peter Rask angående hans uppsägning.