DELA

Juristens råd: Avgå medan tid är!

Avgå innan ni blir personligen ansvariga.
Den varningen ger juristen Marcus Måtar till samhällsägda aktiebolaget Ålands industrihus nuvarande och gamla styrelse.
Marcus Måtar driver Dalbo affärsfastigheter ab:s sak mot landskapsregeringen och det som han betecknar som olagligt statsstöd till Ålands industrihus ab, så gott som helägt av landskapet.
Nyligen skickade han ett brev till samtliga medlemmar i den nuvarande styrelsen, till politikerna Runar Karlsson, Jörgen Strand och Camilla Gunell som satt i den tidigare styrelsen samt till landskapsregeringen och Mariehamns stad.

Varnar styrelsen
I brevet varnar han styrelsemedlemmarna i Ålands industrihus styrelse för att de kan bli personligen ansvariga för de nästan 1,4 miljoner euro som enligt honom felaktigt har registrerats som aktiekapital i samband med nyemissionen inför bygget av it-byn I Tidens andra etapp 2006.
Marcus Måtar påminner om att den gamla styrelsen med bland andra landskapsregeringsledamöterna Karlsson, Strand och Gunell registrerade aktiekapitalet i början av 2007 trots att Dalbo affärsfastigheter lämnat in besvär över beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen och att beslutet därför inte vunnit laga kraft. Enligt juristen tog styrelsen den gången ”en risk som måste betecknas som exceptionell” och han anser att de tidigare ministrarna återfår sina styrelseuppdrag för att reda upp det som de har varit med och skapat.

”Avgå!”
Så här skriver juristen:
”Ni som nu sitter i Ålands industrihus ab:s styrelse bör säkerställa att situationen inte förvärras. Ni bör omedelbart vidta åtgärder för att avregistrera detta aktiekapital och i stället bokföra beloppet under främmande kapital såsom skuld till Ålands landskapsregering. I annat fall riskerar även ni ett ansvar. Mitt personliga råd till er som inte tidigare har varit med och kokat ihop denna soppa är för övrigt att ni bör avgå från era uppdrag medan tid är eftersom ni annars riskerar personligt ansvar på grund av eventuell passivitet”, skriver han och refererar till ett prejudikat i Högsta domstolen från 2001.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax