DELA

Juridisk strid mot Ömsen för trafikskadeersättning

Beror den 31-åriga mannens arbetsoförmåga på trafikolyckorna han tidigare har varit med om?
Nej, hävdar Ålands ömsesidiga försäkringsbolag som väljer att processa för att få reda på vem som har ansvaret.

I går hölls förberedande sammanträde i tingsrätten med anledning av att mannen, född 1982, stämt Ömsen som slutade betala för inkomstbortfall, sjukvårdskostnader samt sveda och värk den 31 december 2008. Försäkringsbolaget hade betalat sedan trafikolyckan 2001.
Orsaken till att utbetalningarna ströps var enligt bolaget att de skador mannen fick i trafikolyckan sannolikt inte längre vid den tidpunkten var orsak till att han var oförmögen att arbeta.

Mannen stämde försäkringsbolaget för två år sedan och har sedan början av 2009 fått en stor del av vården bekostad av FPA och ÅHS. Sjukpensionen som FPA beviljade 2010 är lägsta möjliga eftersom han var så ung när trafikolyckan inträffade att han inte hade hunnit arbeta. Ömsen har ersatt fysioterapi och värkmediciner.
Efter den första olyckan har mannen varit med om ytterligare två trafikolyckor, den enda 2002 och den andra 2008.
Under de senaste åren har mannens tillstånd förvärrats kontinuerligt, berättade hans juridiska biträde Bert Häggblom under gårdagens sammanträde. Mannen – som går med käpp, har svårt att röra sig, bär nackkrage och har flera neurologiska symtom – var tillsammans med sin assistent närvarande en kort stund.
– Han orkar max två timmar, berättade Häggblom.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!


Annika Orre

annika.orre@nyan.ax