DELA

Judoklubbens hyra får höjas

Hyreshöjningen för judoklubbens utrymmen i Idrottsgården i Mariehamn genomförs enligt bildningsnämndens förslag.
Det beslöt stadsstyrelsen enhälligt i dag med motiveringen att verksamheten för de medlemmar i klubben som är från Mariehamn redan subventioneras.
På förslag av Erica Sjöström (C) beslöt man att staden ersätter klubben för judomattorna. Dessutom uppmanar stadsstyrelsen bildningsnämnden att ta fram ett förslag till avtal mellan staden och klubben som till exempel kan erbjuda hyreskompensation för städning eller liknande.
Stadsstyrelsen påminner också nämnden om att staden har som målsättning att stöda initiativ från den tredje sektorn. (tt-s)