DELA

Judoklubben har överklagat till Hfd

Ålands judoklubb har till Högsta förvaltningsdomstolen besvärat sig mot att landskapsregeringen inte gav något evenemangsbidrag ur penningautoatmedel för arrangerandet av judo FM på Åland i mars.
Landskapsregringen motiverade avslaget med att ansökan lämnades in för kort tid före evenemanget.
Ålands judoklubb anser att beslutet är lagstridigt samt i strid med goda förvaltningsprinciper, ”bland annat på grund av att landskapsregeringen antagit nya principer för evenemangsbidragens ansökningsförfarande och beviljande under den tid ärendet handlades vid landskapsregeringen.”
Lr medger att principerna för evenemangsbidrag ändrades under den tid som Ålands judoklubbs ansökan behandlades, men att beslutet blivit de samma även med de gamla reglerna.
– Genom tidningsannonser den 20 januari 2009 upplyste landskapsregeringen i enlighet med de då gällande principerna om att ansökan om evenemangsbidrag ska lämnas in senast den 15 februari 2009. Ålands judoklubb lämnade in sin ansökan den 27 februari 2009, skriver lr i sitt svar till Hfd. (ms)