DELA

Jour fick ta emot 48 barnskyddsfall

Barnskyddsjouren måste år 2010 rycka ut elva gånger för att hjälpa barn i akut kris.
Sex barn placerades i nya hem.
En berusad förälder var i fjol den vanligaste anledningen till att ett barn eller en ung person ringde barnskyddsjouren. Vuxna har främst ringt då ett barn har försvunnit.
Jouren fick också ta emot samtal om bland annat familjevåld, brottsmisstankar och psykiska problem.
Drygt 10 procent av de som ringde ville prata om vårdnadstvister. Det är betydligt färre än tidigare då en femtedel av samtalen handlade om vårdnadsfrågor.
Det framgår ur barnskyddsjourens statistik för 2010.
Av sammanlagt 48 ärenden kunde 32 skötas per telefon. Jouren ryckte ut 11 gånger till bland annat privata hem, akuten eller polisen. 6 av fallen var så allvarliga att barnen måste placeras.
Läs mer i papperstidningen.

Titte Törnroth-Sarkkinen