DELA

Jordförvärvsfrågan lyftes på C-stämma

Centern har på senare tid behövt göra tydliga politiska ställningstaganden. Det konstaterade partiordföranden på vårstämman.
Ett 50-tal personer deltog i Åländsk Centers vårstämma den 20 april. Stämman inleddes med att partiet avtackade Henry Lindström för hans insatser som kandidat i riksdagsvalet. Därefter gratulerades Elisabeth Nauclér till ett det lyckade omvalet.
Partiordföranden Harry Jansson tackade för ett framgångsrikt samarbete och konstaterade att Nauclérs insatser under de senaste fyra åren uppskattats av ålänningarna.
I sin allmänpolitiska översikt konstaterade Harry Jansson att Centern i flera frågor på senare tid tvingats markera sin inställning genom omröstningar i landskapsregeringen.
– Liberalerna och vi ser olika på till exempel frågan om hur jordförvärvsfrågan skall skötas och av vem. Centern vill utgående från de högsta domstolarnas avgöranden basera den framtida regleringen via landskapslag medan liberalerna anser att det räcker med en förordning och utan att blanda in lagtinget. Ett synsätt vi inte kan acceptera, menade partiordföranden.
Läs mer i papperstidningen! (lf)