DELA

Jordbruksfrågor i fokus på hearing

Ett steg närmare ett konkret program för framtida åtgärder på landsbygden togs i går morse på en jordbrukspolitisk hearing.
Ekologiskt jordbruk och regler anpassade för Åland var några av punkterna som diskuterades.
Ett femtiotal politiker, jordbrukare och tjänstemän samlades på onsdagsmorgonen i Självstyrelsegården. Det var en uppföljning av den jordbrukspolitiska hearing som hölls i tidigare i sommar. Ett nytt stödprogram för landsbygden för perioden 2014- 2020 ska tas fram och hearingen var ett led i detta.
Diskussionen präglades i det stora hela av en samsyn mellan politiker och jordbrukare, säger byråchef Sölve Högman till Nya Åland.
– Man vill satsa på lokalproducerat och lantbruk som producerar varor. Det var man ganska ense om, säger han.
Det som skiljde deltagarna på hearingen åt mest var frågan om ekologiskt jordbruk och hur betydelsefullt det är. Men enligt Sölve Högman var det inget specifikt läger som stod för någon särskild åsikt i frågan, utan synpunkterna kom från olika håll.
En annan punkt som Högman beskriver som intressant och som togs upp var att jordbrukspolitiken borde bli mer skräddarsydd för just Åland. Som det är i dag tvingas man som jordbrukare på Åland rätta sig efter de regler som gäller i riket, avslutar han.

Mårten Arvidsson