DELA

Jordbrukarna ska få hjälp med miljöåtgärder

Beslutet att flytta 3,7 miljoner från miljöstöd till LFA-stöd var bra, och nu ska ansträngningar göras för att få jordbrukarna att vidta åtgärder som är bra för miljön.
Det var i korthet budskapet vid den pressinformation som landskapsregeringen i all hast höll på torsdagen.
Lantrådet Viveka Eriksson konstaterade att det blivit ”väldigt mycket skriverier” kring beslutet den 25 juni att flytta stödpengar.
– Det har framställts som om beslutet fattades i smyg. Så var det inte. Vi höll till och med en pressinformation efter mötet.
Hon betonade att det handlar om redan tidigare godkända medel och att det enbart handlade om en omfördelning.
– Vi har kvar 26 miljoner euro för miljöstöd som ska användas för ett fortsatt utvecklat miljöprogram under stödperioden.
Också lantrådet poängterade, som landskapsagronom Sölve Högman gjort tidigare i Nya Åland, att inga nya nationella medel behövs för att finansiera de ”nya” EU-pengarna på 588.000 euro. De 1,6 miljoner euro det handlar om ryms inom ramen.

600 euro per hektar
Miljöminister Katrin Sjögren påpekade att jordbrukarna kan komma upp i 600 euro per hektar i stöd om de vidtar olika miljöåtgärder.
– Vi ska nu plocka ut de gårdar som står för den största föroreningen och ge riktade råd.
Hon tycker att det – trots debatten – är bra att fokus sätts på hur viktigt det är att få jordbrukarna med på tåget.
– Riktningen från landskapsregeringen är klar: inte produktionsstöd utan stöd för miljöåtgärder.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax