DELA

Jordbrukarkritik mot att ÅCA kryssar till Almedalen

– Vi vill försöka föra en dialog med näringsministern i stället för att bryta kontakten och deltar därför i kryssningen till Almedalen, säger ÅCA:s styrelseordförande Trygve Sundblom.
– Vi är helt klart emot förslaget till nedskärningar inom jordbruket.
Ålandsmejeriet är ett av de företag och organisationer som är inbjuda till den kryssning till Almedalen på Gotland som näringsminister Fredrik Karlström (Ob) har tagit initiativet till. Men att mejeriet tackat ja till resan ses inte med blida ögon av alla.
– Många lantbrukare har ifrågasatt om vi ger rätt signaler till politikerna och tycker att det skulle vara bättre om vi stannar hemma, säger Trygve Sundblom.
Han betonar att ÅCA under inga omständigheter accepterar det förslagna landsbygdsutvecklingsprogrammet och dess kraftiga nedskärningar till jordbruket.
– Vi är helt klart emot förslaget. Men vi väljer att försöka föra en dialog i stället för att bryta kontakten i det här läget.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen