DELA

Jordbrukare: Var dröjer nya reglerna?

De nya reglerna om spridning av svämgödsel lyser med sin frånvaro trots att det gått ett år sedan en revidering aktualiserades.
Enligt storjordbrukaren Ole Blomqvist är regelverket klart, men än har man inte fattat några beslut.
Snart har dispenstiden för spridningen av svämgödseln gått ut. Enligt landskapets nitratbeslut heter det att ”kvävegödsel inte får spridas på tjälad, snötäckt eller vattentäkt mark” och enligt det har åländska jordbrukare rätt att sprida stallgödsel på sina åkrar från 15.4. till 15.10.
Är marken torr och det inte finns risker att gödseln rinner ut i vattendrag kan man få sprida gödseln till mitten av november.
Ifjol skapade denna dispens i samband med den våta hösten en debatt på Åland. Nyan rapporterade om landskapets planer på att revidera nitratbeslutet, men hittills har inga beslut fattats.
Storjordbrukaren Ole Blomqvist har arbetat fram ett nytt regelverk tillsammans med arbetsgruppen för hanteringen av stallgödsel. Gruppen består av representanter från landskapsregeringens miljöbyrå och jordbruksbyrå, samt företrädare för Ålands producentförbund och jordbrukare.
– Regelverket är klart men det har inte godkänts. Landskapsregeringen har inte lyckats verkställa reglerna.
Enligt Blomqvist har man i de nya reglerna gjort sig av med tilläggstiden i november. Det innebär att all svämgödsel måste vara tömd före 31 oktober.
– Jag pratade med Mikael Wennström från miljöbyrån för några dagar sedan och han sa att man väntar på Bryssel och regelverk från Finland. Det är bedrövligt att det ska ta så lång tid att behandla, säger Blomqvist.
Enligt miljöbyråns vattenbiolog Mikael Wennström är målsättningen att det nya nitratbeslutet ska träda i kraft nästa augusti.
– Tidtabellen blev förskjuten vilket gjorde att jag valde att invänta motsvarande beslut i riket, säger Wennström.
Läs mer i papperstidningen!

Adrian Grönqvist