DELA

Jordbrukare sneglar mot finländskt stödprogram

Det finns vissa jordbrukare som anser att det skulle vara tryggare att tillhöra det finländska LBU-programmet än det åländska.
Det säger företrädare för Producentförbundet i en intervju i Åland24.
I kväll klockan 19 samlas jordbrukarna till ett stormöte i Ålands landsbygdscentrum i Jomala. Syftet är att informera om de nedskärningar som föreslås. Det handlar bland annat om landskapsregeringens nya landsbygdsutvecklingsprogram (LBU) med förslag om nedskärningar av jordbruksstöd från 41 miljoner euro till 33,6 miljoner euro fram till 2020. Programmet är ännu inte offentligt men Producentförbundets vd Henry Lindström har slagit larm.
– Summan är alltför låg för att man ska kunna åstadkomma ett bra program.

Mindre pengar
I tisdagens Rakt på i Åland24 förklarade Henry Lindström och vice ordföranden Tage Eriksson läget just nu.
– Vi befarar att miljöstödet blir så lågt att det inte täcker kostnaderna för miljösatsningarna och att jordbrukare då väljer att stå utanför.
Fördelen med ett eget åländskt LBU-program är att det kan anpassas till åländska förhållanden, säger Tage Eriksson. Men alla håller inte med.
– Det finns röster i vår kår som menar att det skulle vara bättre om vi hörde till det finska programmet. Finansieringen skulle fortfarande vara åländsk men vi skulle följa det finska programmet helt och hållet. Man anser att man på det sättet bättre skulle trygga jordbrukarnas villkor.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman