DELA

Jomalateser talar för Ålands kyrka

Nu finns sex Jomalatester som talar för en självstyrd åländsk kyrka.
När de presenterats i går undrade biskop Björn Vikström:
– Men vad ska ni med domkapitlet och mig till sedan? Ska jag bara komma hit med staven i hand när det är fest?
Kanske kan man säga att stämningen var artig, men att det fanns heta känslor under ytan när biskop Björn Vikström samlade kyrkoherdarna och samtliga kyrkofullmäktigeordföranden till diskussionsmöte i Jomala i går om församlingarnas framtid.
– Vi ska tänka djärvt, inledde biskopen.
Notarie Clas Abrahamsson propagerade för samfälligheter, som också kyrkomötet är på gång att lagstifta om.
Enligt den modellen får ett gemensamt kyrkofullmäktige 41 medlemmar, med ett kyrkoråd om mellan 5 och 15 personer. Domkapitlet utser en kyrkoherde till ordförande.
I en samfällighet ska alla församlingar ha samma skatt. En uträkning i Mariehamn visar att skattöret skulle landa på 1,67 procent. Det innebär en höjning för de i dag rika församlingarna och en sänkning för de fattiga.
Diskussionen hettade till när Christian Beijar, kyrkofullmäktigeordförande i Mariehamn, presenterat de tre kyrkofullmäktigeordförandenas nyskrivna teser, kallade Jomalateserna.
Efter ett möte i onsdags kväll är teserna undertecknade av 13 personer, de flesta förtroendevalda samt kyrkoherdarna Jon Lindeman och Jan-Erik Karlström.
Det var genast efter den presentationen biskopen undrade om han bara skulle bli en symbolisk figur som plockas fram vid festligheter.
Läs mer i papperstidningen!

Kiki Alberius-Forsman