DELA

Jomalas matinköp olagliga enligt kommundirektören

Jomalas årliga livsmedelsnota överskrider EU:gränsen för vad som är tillåtet att köpa in utan upphandling.
Politikerna skjuter fram problemet med en tio månader lång bordläggning av ärendet.
I samband med budgetberedningen i Jomala kommun i höstas lade kommundirektör John Eriksson ett förslag om att kommunen skall köpa in samtliga livsmedel genom upphandling. Förslaget ledde till en proteststorm från främst föräldrar och skolkökspersonal som anser att en upphandling kan innebära dödsstöten för närproducerad mat av hög kvalitet.
Då budgeten klubbades hade politikerna kommit fram till en kompromiss: Innan man skulle ta något beslut om upphandling skulle man låta utarbeta en koststrategi för kommunen.
Men bristen på upphandling oroar John Eriksson som tog upp frågan på nytt på kommunstyrelsens senaste möte.
Kommundirektören konstaterar att Jomala i fjol köpte in livsmedel för totalt 470 735 euro exklusive moms.
– Denna summa överstiger det av Europeiska kommissionen fastställda tröskelvärdet om 207 000 euro för varuupphandling och tjänsteupphandling, skriver John Eriksson i sin beredning av ärendet.
Ledamöterna i kommunstyrelsen svarade med att bordlägga hela ärendet till den 22 december.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen