DELA

Jomalaföreningar kräver kommuninfo till pappers

Flera jomalabor vet inte längre vad som händer i den egna kommunen eftersom kommunbladet bara distribueras elektroniskt.
Nu kräver 20 olika sammanslutningar att pappersversionen skall återuppstå.
Det stormar åter kring kommunbladet i Jomala. Nu har byalag, brandkårister, idrottsklubbar, församlingen med flera förenat sina krafter i en gemensam skrivelse till politikerna.
Budskapet är tydligt: Alltför många i Jomala saknar dator för att ett uteslutande elektroniskt kommunblad skulle vara försvarbart.
– Vi vet inte längre vad som händer, säger marthaföreningens ordförande Doris Holmqvist i Gottby.
– Viktig information från biblioteket och Rönngården når inte fram till alla kommuninvånare och det gör inte heller föreningarnas annonser.


Inte politik
Doris Holmqvist tog initiativet till en samlad föreningsprotest och hon hade inte några problem med att få alla med sig.
– Alla håller med, säger hon.
– Marthaföreningen brukar inte blanda sig i politik eller debattera. Men vi anser att det här står över politiken, det här handlar om allmänheten.
Jomalaföreningarnas skrivelse med krav på att på nytt kunna prenumerera på kommunbladet som pappersversion behandlas då kommunpolitikerna diskuterar budgeten för 2011.


Var förgäves
Det är snart två år sedan som ledningen i Jomala beslöt att inte längre skicka ut det kommunala informationsbladet till alla hushåll i kommunen utan bara till de personer som uttryckligen prenumererade på det. Övriga jomalabor skulle antingen få kommunbladet per e-post eller själva kunna gå in och läsa det på kommunens hemsida.
Reaktionerna var kraftiga och i början av 2009 gjordes en namninsamling till förmån för pappersbladet. Protesterna var dock förgäves.
Senare ströks också möjligheten att prenumerera på en pappersversion och kommunbladet blev uteslutande elektroniskt. Jomala är den enda åländska kommun som av ekonomiska skäl rationaliserat bort sitt pappersblad.

Titte Törnroth-Sarkkinen

titte.tornroth@nyan.ax