DELA

Jomalaborna betalar för Maxingebråket

Kommunstyrelsen i Jomala vill att kommunen skall betala 80.000 euro för bland annat den stödmur som krävs för att stupet mot Maxinge skall bli säkert.
I så fall blir det skattebetalarna som i slutändan får stå för notan i vårens största åländska bygglovsbråk.
Det så kallade Maxingebråket i våras handlade i korthet om att Jomala kommuns plan- och byggnämnd valde att gå emot kommunens tjänstemän genom att bevilja Minimax ab ett bygglov som inte följer de säkerhetskrav som ställs i lagen.
Kraven som borde ha uppfyllts för bygglovet gäller bland annat säkerheten vid det stup som har uppstått vid sprängningarna väster om köpcentret.
Eftersom tjänstemännen reserverade sig mot beslutet är det nämndens ledamöter som har ansvaret om någonting skulle inträffa och av den anledningen vill kommunstyrelsen nu att Jomala åtar sig att både bygga och betala stödmuren.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen