DELA

Jomala-skoldistrikt slås knappast ihop

JOMALA. Det lutar åt att det inte blir någon sammanslagning av skoldistrikten i Jomala. Kommunstyrelsen har diskuterat frågan.
Utredningen om en sammanslagning av skoldistrikten blev klar tidigare i sommar. Utredaren Rainer Juslin har, på uppdrag av kommunen, tittat på för- och nackdelar med att årskurserna ett och två skulle placeras i Södersunda skola och årskurs 3-6 i Vikingaåsen.
Det finns i dag cirka 200 barn i Vikingaåsen och 100 barn i Södersunda. Genomförs en sammanslagning skulle elevantalet i Södersunda med bara ettor och tvåor öka med cirka en femtedel och antalet i Vikingaåsen minska med motsvarande antal. Enligt förslaget skulle sammanslagningen ske höstterminen 2010.

Inte kostnadseffektivt
I utredningen tas dels den rent pedagogiska aspekten upp, dels praktiska frågor som rör avstånd till skolorna och behovet av skolskjutsar.
Rapporten visar att en åldersindelning av skolornas elevunderlag inte leder till någon betydande kostnadseffektivitet. Bland annat ökar Vikingaåsens behov av skolskjutsar från 79 till 86 procent och för Södersundas del marginellt.

Tillsyn ska ordnas
Om eleverna får ökade väntetider på grund av skolskjutsarrangemangen måste tillsyn av barnen ordnas. Också det innebär merkostnader. Lärare som kan komma att ambulera mellan skolorna kan tycka att arrangemangen är stressande, enligt rapporten.
Rainer Juslin föreslår att samarbetet med Mariehamns stad utvecklas och att Jomala kommun i framtiden utgör ett skoldistrikt med endast en skola.
Skolnämnden ska nu ge sitt utlåtande över rapporten.


ANNIKA KULLMAN