DELA

Jomala Röda kors firar 50 aktiva år

Jomala Röda kors jubilerar efter 50 års verksamhet på söndag den 10 oktober.
Festligheterna börjar med högmässa i Jomala kyrka. Därefter följer gemensam lunch med Jomala diakoniförening och program i församlingshemmet Olofsgården.
Nuvarande ordförande i Jomala Röda kors Pär-Olof Jansson har varit med i verksamheten ända sedan starten. Han inleder genom att ge några glimtar från de många åren av verksamhet.
Vidare består programmet av uppvaktning, ordet fritt, musik och sång samt rapport från det hårt drabbade Pakistan av distriktets verksamhetsledare Stefan Simonsen. Efter den gemensamma lunchen till förmån för Diakoniföreningen bjuder Jomala Röda kors på kaffe och tårta. Kock för lunchen är Kaj Forss.

Med församlingen
Detta skriver Marie-Louise Nordberg i styrelsen och ger också en kort historik:
Röda korsavdelningen bildades i Jomala församlingshem vars första ordförande var lärare Nils Lillie.
Under åren har avdelningen och församlingen haft nära samarbete och därför firas jubileet i församlingshemmet. Avdelningen har under sina 50 år bedrivit ett omfattande arbete. Jomalaborna har alltid varit ett stort stöd för verksamheten.
Förstahjälpgruppen startades på initiativ av distriktets dåvarande verksamhetsledare Milda Åminne. Aktiv eldsjäl och första ledare var sanitär Tauno Törnqvist tillsammans med hustru Frida. Gruppen har pågått sedan dess och är i dag stationerad vid Jomala nya branddepå med unga, friska krafter.

Hemsystrar
Speciellt för Jomala rödakorsavdelning bör nämnas att man startade hemsysterverksamhet som senare överlämnades till kommunen. Första hemsyster i Jomala Röda kors var Göta Johansson från Överby.
Bland de viktigaste uppgifterna, förutom den internationella hjälpen, har Jomala avdelning alltid ställt upp för drabbade familjer och enskilda i det egna samhället. Man har också satsat på pensionärsverksamhet i form av resor, upplevelser och julmiddagar.
Till avdelningens största inkomstkälla hör Röda korsmarknaden, där man alltid deltar. Övriga inkomstkällor är broavgifter vid Lemströms kanal, lotterier, kollekter och hungerdagsinsamlingen. Allt baseras på frivilligt arbete.
Styrelsen önskar särskilt välkomna dem som under åren arbetat för Röda korset, tidigare styrelsemedlemmar, frivilliga och pensionärer, nuvarande första hjälpgruppen och tidigare verksamma till jubileumsfesten på söndag. (ka-f)