DELA

Jomala församling vann i rätten

Ålands tingsrätt förkastar kraven på Jomala församling från dess tidigare ekonom.
Kvinnan hade yrkat på stora skadestånd för tjänstebrott av församlingen, men tingsrätten förkastar kraven. Avgörandet motiveras i en mycket lång dom på sammalagt 26 sidor.
Istället åläggs kvinnan att ersätta församlingens rättegångskostnader med 15 000 euro.
Läs mer i morgondagens Nya Åland!