DELA

Jomala fick inte igenom förslag till DGH-ordförande

Det var inte Harry Jansson (C) utan Anders Eriksson (Åf) som skulle bli ordförande för styrelsen för De gamlas hem.
Det hade Jomalapolitikerna kommit överens om men förslaget lades aldrig fram på kommunförbundets officiella fullmäktigemöte.
Efter höstens kommunalval samlades de politiska partierna i Jomala och fördelade, som brukligt är, de olika förtroendeposterna mellan sig.
– Då beslöt vi att Anders Eriksson skulle få ordförandeposten i styrelsen för De gamlas hem efter Harry Jansson, säger Mika Nordberg (Ob).
Men då förbundsfullmäktige för De gamlas hem sammanträdde i tisdags nämndes överhuvudtaget inte Anders Erikssons namn då det blev aktuellt att välja ny styrelse för kommunförbundet. Det enda förslag till ordförande som lades fram var Harry Jansson och han valdes, som Nya Åland skrev i går, också enhälligt till posten.

Omröstning onödig
Jomalas ombud i fullmäktige Anders Karlsson (C) säger till Nya Åland att medlemskommunerna, utom Kumlinge och Kökar, före fullmäktigesammanträdet höll ett inofficiellt förberedande möte.
– Då förde jag fram Jomalas önskemål, säger Karlsson.
– Eriksson fick inte något understöd av de andra och då tyckte jag att det var onödigt att senare, i förbundsfullmäktiges sammanträde, föreslå en omröstning i frågan.
Hur många frågor som avgörs på förberedande möten är inte känt. Massmedia är inte närvarande.

Titte Törnroth-Sarkkinen