DELA

Jomala får mera pengar

JOMALA. Den ekonomiska situationen i Jomala har förändrats något sedan det första budgetförslaget och kommunfullmäktiges remissdebatt i november.
Landskapsandelarna stiger med 285 000 euro enligt ett nytt preliminärt besked från landskapsregeringen men samtidigt beräknas kostnaderna för barnskyddet öka med 144 000 euro på grund av nya placeringar.
Kommunstyrelsen i Jomala behandlade budgeten ytterligare en gång på sitt möte i måndags och klubbade då några mindre ändringar. Man beslöt att satsa 10 000 för att bekosta Jomalas ungdomars besök vid ungdomsgårdarna i Mariehamn och lika mycket för att förbättra daghemsbarnens utevistelse bland annat genom att köpa in lekredskap.
25 000 euro anslås för att inrätta en halvtidstjänst som ambulerande barnträdgårdslärare. (tt-s)