DELA

Jomala får ett stort överskott

Det ser ut som om Jomala kommun får över en miljon euro mera än beräknat i förvärvsinkomstskatter.
Också samfundskatterna är högre eftersom Mariehamn har återbetalat pengar för tidigare perioder.
Trots att bland annat socialnämnden och byggnadstekniska nämnden i Jomala har överskridit sina budgetramar för år 2010 med flera hundra tusen kommer kommunens bokslut enligt preliminära beräkningar att sluta på ett rejält plus.
Det beror främst på att Jomala har fått mera intäkter än kalkylerat i form av förvärvsinkomstskatter eller cirka 11.200.000 euro. Det är 8,6 procent högre än 2009 och cirka 1.100.000 högre än det som hade budgeterats.
Exakt hur mycket Jomala går på vinst klarnar först då skattemyndigheterna har korrigerat alla uppgifter.

Högre intäkter
Samfundskatterna är 144.000 euro högre än beräknat eftersom Jomala fått pengar för tidigare perioder av Mariehamns stad. Kommunen kan dessutom räkna med högre intäkter från landskapsandelarna.
Plus blir det också på investeringskontot. Totalt budgeterades 829.197 euro netto men alla planerade investeringar har inte genomförts och därför har inte ens hälften av anslaget använts.
Räntenettot är också det bättre än beräknat eftersom kommunen har amorterat mera än man tänkte då budgeten gjordes upp. Jomalas låneskulder är nu 3.864.010 euro.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen