DELA

Jomala återremitterade sparbudgeten

Kommunfullmäktige i Jomala höll i tisdags remissdebatt utgående från kommunstyrelsens budgetförslag för 2014. Nya Åland har tidigare redogjort för förslaget som präglas av återhållsamhet.

Driftsbudgeten för nästa år är nästan 17,6 miljoner euro. Största delen – 52 procent av driftsbudteten – går till socialförvaltningen och 32 procent till skolsektorn.
För att spara pengar går man bland annat in för att slopa hemvårdsstödets fjärde år och stänga fritidsanläggningarna mellan jul och nyår och två veckor i juli och skära ner på övervakningen i Vikingahallen och i gamla branddepån.
De fem största investeringarna nästa år är 150.000 euro för ett nytt ventilationssystem i Vikingahallen, 88.300 för fortsatt utbyggnad av Kalmarnäs avlopp, 75.000 för ombeläggning av Ringsbölevägen till Trädgårdshallen, 54.000 euro för ombeläggning av Godbyvägen mellan Ålands elandelslag och stadsgränsen och 45.000 för ytbeläggning av Kasbergsvägen.
Om kalkylerna håller redovisar Jomala ett budgetöverskott på 5.000 euro år 2014.

Rättelse
I dagens papperstidning skrev Nya Åland att budgeten klubbades på tisdagens möte. Det stämmer inte, budgeten återremitterades efter remissdebatten.
I artikeln stod också att Jomala omorganiserar skolan så att samtliga barn i årskurserna ett och två från och med hösten 2015 skall gå i Södersunda och de äldre i Vikingaåsen. Kommundirektör John Eriksson förtydligar att det i styrelsens budgetförslag för 2014 endast finns ett uppdrag att under 2014 utreda en eventuell förändring av skoldistrikten, inte att genomföra en eventuell förändring direkt.
Nyan beklagar misstaget. (ml)