DELA

Johan Ehn omvald Fs-bas

Frisinnad samverkan höll höstmöte i söndags där man bland annat valde styrelse för nästa verksamhetsår. Johan Ehn fick nytt förtroende och omvaldes som ordförande liksom Nina Lindfors som fortsätter som vice ordförande.
Andre viceordförande 2010 blir Susanne Fagerström. Kvar i styrelsen sitter Anthonio Salminen, tidigare andre vice ordförande, Karl-Erik Williams, Petri Carlsson, Annelie Karlberg, Viktor Dahlén, tidigare ersättare. Nya i styrelsen är Robert Liewendahl, Annika Karlsson och Caroline Eriksson medan Susan Enberg, Carina Andersson och Mats Lundberg fungerar som ersättare.
– Mötet konstaterade att det är av största vikt att förbereda partiet inför riksdags-, lagtings- och kommunalvalen 2011. Framför allt skall man inrikta sig på att redan nu hitta kandidater till valen, dessutom skall styrelsen lägga stor vikt vid att bredda partiet, skriver man i ett pressutskick.
Ett 20-tal medlemmar deltog i mötet. (mt)