DELA

Jobbar för gemenskap på Föglö

Under våren satsar man på ökad gemenskap och integration på Föglö.
Målet för det nya projektet är att de många nationaliteterna i kommunen ska lära sig mer om varandra och känna delaktighet i samhället.
Projektet har hittills diskuterats inom Föglö kommuns fritidsnämnd, som på sitt senaste möte beslöt att projektet ska sjösättas under våren.
– Bakgrunden är att vi har så många inflyttade från många olika länder på Föglö och det bildas lätt olika grupperingar i samhället, till exempel umgås de från Baltikum med andra från Baltikum eller liknande. Det är jättesvårt att skapa integration på en bra och naturlig väg, men det är tänkt att det här projektet kunde vara ett litet steg på vägen, säger initiativtagaren och nämndledamoten Lis Karlsson.

För framtiden
Enligt projektbeskrivningen är målet att få in fler invånare i gemenskapen på Föglö.
”Om alla känner delaktighet och gemenskap i kommunen så minskar även brott, kriminalitet, våld och isolering. Entreprenörskapen kan också öka i och med det. Lis tänker även på den snara framtiden, när invandrarna är i behov av vård och omsorg. Därför är det också viktigt att lära av varandra och förstå varandras kulturer med mera.” skriver fritidsnämnden i sitt protokoll.
Grundupplägget är att flera nämnder inom kommunen, på förslag är fritidsnämnden, biblioteks- och kulturnämnden och näringsnämnden, skulle ordna någon slags evenemang dit inflyttade personligen skulle inbjudas att både arrangera och delta.
– Väldigt många Föglöbor är med i någon kommunal nämnd eller styrelse, så tanken är att alla skulle bjuda med sig en person eller familj. På så sätt skulle man få kontakt, om man annonserar eller bjuder in skriftligt på annat sätt är det ju ingen som kommer, säger Lis Karlsson.

Tips på tema
Inom fritidsnämnden planerar man att arrangera en tipsrunda, med frågor på olika landsteman.
– Till exempel tar man hjälp av en inflyttad från Estland och en från Tyskland och tar fram frågorna tillsammans. Sedan bjuds alla föglöbor in på runda som avslutas med till exempel internationell mat och kanske någon underhållning, säger Lis Karlsson, som tror att man måste börja i liten skala.
Det ska vara kul att delta och inte kännas påtvingat.
Nu ska Karlsson göra upp en skiss för projektet och de övriga nämnderna, samt daghem, skola och omsorgshem, ska informeras om projektplanerna.

Företag bidrar
Totalt satsas 3.000 euro i projektet, varav Ålands kulturdelegation bidrar med 1.000 euro och Ålands fiskförädling, som är arbetsgivare åt många inflyttade på Föglö, med 500 euro.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax