DELA

JO inkopplad på ubåtsfallet

Dykningarna vid det sovjetiska ubåtsvraket S-2 i Ålands hav blir ett fall för riksdagens justitieombudsman.
Dyklagets ledare Björn Rosenlöf har bett JO granska turerna kring lagets senaste dykning då man fäste en minnesplakett på vraket.
Rosenlöf vill att JO skall se närmare på landskapsregeringens och polisens agerande då tillstånd för dykningen först beviljades för att senare dras tillbaka men det så sent att dyklaget inte hann få någon information om dykförbudet. Dessutom är Rosenlöf kritisk till att gränsbevakningen, enligt honom, utsatte dykarna för fara genom att köra in med båt på markerat dykområde.
Samtidigt håller gränsbevakningen på med en förundersökning av Rosenlöf där han misstänks för framkallande av fara i och med att han utsatt de andra dykarna för risker, tredska mot gränsbevakare och tillståndsförseelse.
Rosenlöf besvarar misstankarna bland annat med att samtliga som hittills dykt vid vraket rimligtvis också borde misstänkas för att ha framkallat fara liksom också landskapsregeringen som beviljat alla tillstånd och att tredska mot gränsbevakare bara handlar om ett telefonsamtal där man konstaterat att olika bud angående tillståndet gäller. (tt-s)