DELA

JO fällde lr för frispråkighet

JO ger Ålands landskapsregering och enhetschef i polisiära ärenden Björn Andersson en anmärkning för att de kränkt den personliga integriteten hos Adel Hosseini genom att offentliggöra handlingar i samband med hans gripande i september 2009.
Nu har riksdagens justitieombudsman (JO) gett sitt utlåtande med anledning av ett klagomål som kommissarie Nina Rasmus lämnat in. Klagomålet berör polisens agerande då Adel Hosseini i september fördes från sjukhusets akutmottagning till polishuset. Hosseini, som kom till akuten med svåra magsmärtor, blev aggressiv på mottagningen när han tyckte att han fick vänta för länge på vård. Det visade sig senare att han drabbats av akut blindtarmsinflammation.
JO konstaterar att både landskapsregeringen och enhetschef Björn Andersson gett ut information som enligt landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet ska hållas hemligt.
Landskapsregeringen publicerade ett beslutsprotokoll på sin hemsida där Hosseinis namn, hälsotillstånd och tidigare kontakter med poliser nämndes och Andersson var, enligt JO, för frispråkig med medierna om detaljer i polisrapporterna.
Läs mer i måndagens Nya Åland.

Läs JO:s utlåtande här!

NINA SMEDS
nina.smeds@nyan.ax