DELA

JO anmärker på socialförvaltningen

Justitieombudsmannen, JO, Petri Jääskeläinen, ger socialförvaltningen i Mariehamn en anmärkning för ett misskött ärende.
Ärendet handlade om misstankar angående felbehandling inom vården som lett till en äldre kvinnas bortgång.
Klaganden och henns bror hade i mars 2009 begärt att få ut journaler från hemtjänsten och hemsjukvården om vården av deras mor. Svaret blev att äldreomsorgschefen i ett brev bad sökandena komplettera sin ansökan ”med motiveringar av vilka framgår för vilket ändamål handlingarna behövdes, exempelvis om det gäller ersättningar eller annat yrkande som gäller berörda myndigheter.”
Klagande skrev en ny ansökan, daterad 10 september 2010, till äldreomsorgschefen och socialnämnden. Som motiv för att få ut handlingarna angavs ”för att förstå varför och när fel begåtts. Misstanke är skäl nog och för ÅHS har detta inte varit problem.”
När man vände sig till JO i november 2011 hade klaganden fortfarande inte fått något svar från socialförvaltningen. (ms)
Läs mer i dagen Nya Åland!