DELA

JO-anmälan förvånar ÅHS-bas

Ålands läkarförbunds JO-anmälan av förvaltningschef Peter Rask togs upp på ÅHS-styrelsens möte i fredags.
– Jag är förvånad, säger ordförande Torbjörn Björkman.
Redan för ett par månader sedan enades styrelsen för Ålands lokalavdelning av Finlands läkarförbund om att göra en anmälan till riksdagens justitieombudsman – egentligen en begäran om utredning – om olika händelser inom ÅHS-förvaltningen under det senaste halvåret. I synnerhet gäller det Peter Rasks agerande.
– Det tog ett halvår innan det 4,5 år långa vikariatet som chefläkare tillsattes. Peter Rask har den ordinarie tjänsten men är tjänstledig från den medan han är förvaltningschef. Detta har enligt läkarfacket haft stora negativa effekter för den åländska sjukvården.
– Förvaltningschefen har skickat ett e-postmeddelanden med ”hotfull underton” till Akavas förtroendeman /läkarfackets styrelsemedlem och ett till vikarierande chefläkaren som kunnat tolkas som ”kraftig påtryckning” när det handlar om tolkningen av kollektivavtalet för AT-läkarnas dagtraktamente.
– Skrivelsen om AT-läkarnas situation fördes inte till styrelsen förrän efter lång tid. Läkarfacket konstaterar att incidenten är ett uttryck för godtycke.
– Förvaltningschefens bestraffning av en AT-läkare för ett formfel saknade proportioner och understryker den stora förtroendeklyftan mellan viktiga personalgrupper och förvaltningschefen.
– Flera av förvaltningschefen offentliga utsagor är enligt läkarfacket osanna och kränkande.

JO har svarat
Läkarfacket begär att JO granskar hela den uppkomna situationen. Svar har kommit från JO:s kansli att ärendet ska tas upp.
Styrelseordförande Torbjörn Björkman berättar att det blev en kort diskussion på fredagens styrelsemöte när skrivelsen togs upp för kännedom.
– När debatten gick som hetast tidigare i år kallade jag både Christian Andersson och AT-läkarnas handledare Ove Mattsson till diskussion. Det som det då handlade om var AT-läkarnas situation och deras uteblivna dagtraktamenten för utbildningsdagar vid sjukhuset i Uppsala, men de frågorna är nu lösta. Därför är jag förvånad över JO-anmälan som enligt mig innehåller allvarliga anklagelser.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre