DELA

JK granskar inte Maxingebesluten

Justitiekanslern har beslutat att lägga ner granskningen av beslutsfattandet i Jomala kring Maxinges bygglov.
– Eftersom samma ärende redan har behandlats och avgjorts i förvaltningsdomstolen har vi ingen anledning att också göra det, säger Minna Ruuskanen som är den på JK som berett frågan.
Det var i december som sju fullmäktigeledamöter i Jomala krävde en oberoende granskning av kommunens hantering av Maxinge-ärendet. Kommunstyrelsen beslöt då att följa kommundirektör Carolina Sandells förslag att föra ärendet vidare till JK.
Läs mer i papperstidningen! (tt-s)